Föreningens styrelse

Ordförande, kassör och kontaktperson Ansvarig för överlåtelse-handlingar / Medlemsregister

Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A, 212 32 Malmö

0703-28 44 68

mats.lundqvist@malmo.se

Vice ordförande

Uno Alpfors

Gråvidegatan 8 D, 212 32 Malmö

0706–21 30 46

uno.alpfors@hotmail.com

Sekreterare

Johan Wångklev

Rudhögsgatan 55, 212 31 Malmö

070-758 04 95

johan.wangklev@gmail.com

Suppleant

Ali Veysel

Mandelpilsgatan 12, 212 31 Malmö

073-316 63 94

ali.veysel66@hotmail.com

Ali Veysel

Föreningens valberedning

Webbredaktör

Webbredaktör

Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A, 212 32 Malmö

0703-28 44 68

Föreningens revisorer

Revisor

Kim Månsson

Revisionsbyrå Kim Månsson, Godkänd revisor FAR SRS

Grynbodgatan 14, 211 33 Malmö

040-98 46 10; 070-207 44 05

kim@manssonrevision.se