Föreningens styrelse

Ordförande, kassör och kontaktperson Ansvarig för överlåtelse-handlingar / Medlemsregister

Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A, 212 32 Malmö

0703-28 44 68

mats.lundqvist@malmo.se

Vice ordförande

Johan Wångklev

Rudhögsgatan 55, 212 31 Malmö

070-758 04 95

johan.wangklev@gmail.com

Sekreterare

Johan Wångklev

Rudhögsgatan 55, 212 31 Malmö

070-758 04 95

johan.wangklev@gmail.com

Suppleant

Föreningens valberedning

Styrelsen

Tillsvidare, Om någon är intresserad hör av er!

Webbredaktör

Webbredaktör

Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A, 212 32 Malmö

0703-28 44 68