Föreningens styrelse

Ordförande

Uno Alpfors

Gråvidegatan 8 D, 212 32 Malmö

0706–21 30 46

uno.alpfors@swipnet.se

V ordf, kassör och kontaktperson

Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A, 212 32 Malmö

0703-28 44 68

mats.lundqvist@malmo.se

Suppleant och sekreterare

Johan Wångklev

Rudhögsgatan 55, 212 31 Malmö

070-758 04 95

johan.wangklev@gmail.com

Föreningens valberedning

Webbredaktör

Föreningens revisorer

Revisor

Kim Månsson

Revisionsbyrå Kim Månsson, Godkänd revisor FAR SRS

Grynbodgatan 14, 211 33 Malmö

040-98 46 10; 070-207 44 05

kim@manssonrevision.se

Revisorsuppleant

Ali Veysel

Mandelpilsgatan 12, 212 31 Malmö

073-316 63 94

ali.veysel66@hotmail.com

Ali Veysel