Blankett vid överlåtelse av fastighet/medlemsskap

Ladda ner Överlåtelseblanketten (medlemsskap) (förnyad 2021-04-11) som pdf-fil.

Enligt §15 i stadgarna gäller följande:
Vid överlåtelse av fastighet kan överlåtarens medlemskap i föreningen upphöra genom överlåtelse av medlemskapet med dess rättigheter och skyldigheter på tillträdande ägare.

Överlåtande medlem har inte rätt att återfå insats och ej heller andel i föreningens tillgångar. Erlagd årsavgift tillskrives vid överlåtelse tillträdande ägare.

Skriftligt meddelande vid överlåtelse av medlems fastighet skall lämnas till styrelsen senast inom en (1) månad från tillträdesdagen. Av meddelandet skall framgå datum och uppgift om tillträdande ägare.

Vid överlåtelse av medlemskapet skall meddelandet dessutom vara försett med tillträdande ägares skriftliga godkännande av övertagandet av medlemskapet i föreningen.

Överlåtande medlem kan alternativt begära utträde enligt de villkor som framgår av § 16. Överlåtarens skyldig­heter som medlem i föreningen kvarstår tills att antingen tillträdande ägare godkänt medlemskapets övertagande eller att utträde skett enligt stadgarnas § 16.