Kortfattad byggnadsbeskrivning

Grund
Husets grund är nedförd till frostfritt djup samt uppmurad med betonghålsten, som står på en betonggjuten sula. Grunden är ventilerad och dränerad. Ovan betongbjälklagen “system Erge” finnes ett värmeisolerande lager. Golvbeläggningen klistras direkt å stålslipad betong, utom lamellgolven, som spikas i träreglar.

Stomme
Ytterväggarna är uppförda av lättbetong och är på alla sidor utom mot uteplatsen inklädd med 1/2-stens tegel, som fogats.
Innerväggarna är av 7 respektive 15 cm lättbetong. Vägg mellan vardagsrum och 4:de sovrummet består av regelverk med gipsplattor. Denna vägg kan demonteras.
På takstolarna är spikat panel med underhållsfri papp. Invändiga tak består av spårade träfiberplattor samt för kök, bad och tvättstuga gipsplattor. Värmeisolering utgöres av 10 cm mineralull.

Stomkomplettering
Innerdörrar är fanerade med gaboon. Fönster är kopplade och utåtgående. Entrédörren är fanerad och lackeras utvändigt. Köks- och skåpsinredning målas. I tambur uppsättes dubbel kapphylla. Inredning i klädkammare, bred hylla, klädstång och skohylla.
Golvbeläggning i badrum och toalett keramiska plattor, hall och kök plastplattor, vardags rum och 4:de sovrummet lamellgolv, tvättutrymme betong och övriga utrymmen linoleum.
Glasning utföres med maskinglas.
Plåtarbeten utföres av galv. plåt.

Kök
1 diskbänksbeslag i rostfri plåt. 1 spis av typ Kockum 4 plattor, ugn med fönster, belysning och uttag för grill. 1 st kylskåp f.n. av fabrikat Håkanssons Industrier med typbeteckning K 371 innehållande kylskafferi 216 1, kylskåp 155 1 och frysfack 20 1. Tomrör för elledn. till fläkt över spis och armatur över diskbänk.

Tvättrum
1 st tvättbänk i rostfritt med backar för tvätt.
1 st värmeaggregat anslutet till gemensam panncentral. Tomrör för elledn. till tvättmaskin.

Dessutom finnes:
Uttag för TV-antenn, ansluten till gemensam antennanläggning.
3 st telefonjack.

Värme och sanitet
Värmeaggregatet levererar varmvatten samt värme till radiatorer medelst en cirkulationspump. Vatten och avloppsledningar kopplas till stadens rörnätsystem. Åtgången värmemängd mätes.

Elinstallation
Anläggningen är ansluten till stadens servisledning förande 3 x 380/220 V växelström, 50 p/s.
Ringledning anordnas vid entredörr.
Uttag för takarmatur, vägguttag och strömbrytare anbringas i normal omfattning.

Målning
Invändiga lättbetongytor bredspacklas, målas eller tapetseras. Tapeter uttages hos AB Färgmaterial, Fersens väg 20, Malmö, för en kostnad av max. kr 6:25 per rulle (Jurytapet).

Garage
Utskjutande del göres som stolpvägg beklädd med lockpanel. Golv i avdragen betong.
Garageporten utföres som vipport.

Inhägnad
Tomterna skiljes åt medelst häck.

Markarbeten
Framför husen mot gatan göres plantering och gångar fullt färdiga. Framför garagen och entréerna asfalteras. Bredvid entréerna placeras nedgrävd sopbrunn. Åt gårdssidan utföres grovplanering samt påläggning av matjordslager.

Malmö den 1/11 1963
SVENSKA RIKSBYGGEN
Distriktskontoret i Malmö


Ladda ner ovanstående Byggnadsbeskrivning (kortfattad) som pdf-fil. Utgiven av Svenska Riksbyggen 1963-11-01 och här endast layoutmässigt omarbetad.