ÅRSREDOVISNING FINNS NU UNDER FÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2023 ( 2024 04 29 ) !


Välkommen till
Videdalshus ekonomisk förening.

Hör gärna av er om ni har frågor eller synpunkter på våra tjänster.

Styrelsen


Kontakta gärna Sydantenn för tekniksupport med mera.

Sydantenns fibertjänster – tv, bredband och telefoni: Sydantenns kundservice

Föreningen finns också på:


Ansvarig för överlåtelsehandlingar / Medlemsregister

Ordförande, kassör och kontaktperson Ansvarig för överlåtelse-handlingar / Medlemsregister

Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A, 212 32 Malmö

0703-28 44 68

mats.lundqvist@malmo.se


Blankett vid överlåtelse av fastighet/medlemsskap

Ladda ner Överlåtelseblanketten (medlemsskap) (förnyad 2021-04-11) som pdf-fil.

Enligt §15 i stadgarna gäller följande:
Vid överlåtelse av fastighet kan överlåtarens medlemskap i föreningen upphöra genom överlåtelse av medlemskapet med dess rättigheter och skyldigheter på tillträdande ägare.

Överlåtande medlem har inte rätt att återfå insats och ej heller andel i föreningens tillgångar. Erlagd årsavgift tillskrives vid överlåtelse tillträdande ägare.

Skriftligt meddelande vid överlåtelse av medlems fastighet skall lämnas till styrelsen senast inom en (1) månad från tillträdesdagen. Av meddelandet skall framgå datum och uppgift om tillträdande ägare.

Vid överlåtelse av medlemskapet skall meddelandet dessutom vara försett med tillträdande ägares skriftliga godkännande av övertagandet av medlemskapet i föreningen.

Överlåtande medlem kan alternativt begära utträde enligt de villkor som framgår av § 16. Överlåtarens skyldig­heter som medlem i föreningen kvarstår tills att antingen tillträdande ägare godkänt medlemskapets övertagande eller att utträde skett enligt stadgarnas § 16. Se nedan avtal som skall fyllas i. Ett till Sydantenn och ett till VEF styrelsen


De inramade områdena på kartan nedan är Videdalshus Ekonomisk Förenings verksamhetsområde.