TV – Bredband – Telefoni

Sydantenns kundservice: http://www.sydantenn.se/kundservice/

Föreningens gamla centralantennkabelnät är historia. Det är ersatt av Malmö stads stadsnät, där det i vårt område är Sydantenn som är leverantör av tv, bredband och telefoni. Varje fastighet har möjlighet att sluta avtal med Sydantenn om att nyttja fibernätets möjligheter. Här nedan förteckning på ett utbud av tv-kanaler från Sydantenn.

All kontakt gällande fibernätet och dess utbud sker med Sydantenn.

Ladda ner information om Sydantenn Play.

Den estetiska miljön vinner på att tv-signalerna förmedlas i kabelnät (bilden visar ett hus i Höganäs).