Bilder från 50-årsjubileet i Videdalsparken den 7 juni 2015.