Detta hus är på 106 m2. Förutom spegelalternativ finns det också en något mindre variant samt bostadrättshusalternativen.