Arkitekternas vision.
1-vånings sammanbyggda vinkelhus, 4 RoK 102 m2.

Videdal
Enfamiljshusområde med ungefär 500 lägenheter i bostadsrättsförening och egna hem. Området ligger centralt i villastadsdelen Husie omgivet av äldre villakvarter. Bebyggelsen grupperad kring ett grönområde med skola, butiker, tvätt- och värmecentral.

Byggherre: Riksbyggen. Arkitekter: Bertil Lagerås, Ture Andersen.

1-vånings sammanbyggda vinkelhus, 4 RoK 102 m2.

Bilder och text från boken “Malmö 1862 1962. Byggnadsnämnden 100 år.”

Andra varianter på husen är 5 RoK 106 m2. Samt spegelvända varianter. Några hus i östra delen av området har även källare. Bostadsrättshusen i sin tur har delvis en annan planlösning.


Vid vilken gata ligger dessa hus?

Klicka för att få svaret.

Gamla tiders sopkärl.

Det var en gång standard för Videdals fastigheter att de hade sina sopkärlsrum (betongbrunnskar) nedgrävda i marken. Dessa sopkärlsrum, med ett sopkärl i galvad plåt, slopades av arbetsmiljöskäl på 1970-talet, och ersattes av plåtskåp ovan mark.
I plåtskåpen förvarades soporna från början i papperssäckar, för att senare ersättas av plastsäckar. Numera har plåtskåpen ersatts av hjulförsedda plastkärl.
När de nedgrävda sopkärlsrummen inte längre brukades, togs de flesta av dessa bort. Betongkaren och plåtlocken ersattes med växtlighet.
Alla de gamla sopkärlsrummen har dock inte försvunnit. Åtminstone ett sådant exemplar finns fortfarande kvar på Daggpilsgatan. Finns det flera exemplar på Videdal?
/Eber