En del har ställt sig frågan om vilka parkeringsbestämmelser som gäller inom vårt område.
Föreningens styrelse har varit i kontakt med chefen för parkeringsenheten hos polisen i Malmö, som då gav bl.a. följande information:
• Inom vårt område gäller trafikförordningens generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.
• Det finns inga lokala bestämmelser. (Dessa hade normalt utmärkts med vägmärken).

Transportstyrelsen har publicerat information med de generella bestämmelserna för stannande och parkering, en pdf-fil du kan ladda ner här: