Snabbguide för vanliga frågor

Sydantenns fibertjänster – tv, bredband och telefoni – Sydantenns kundservice
Digitalboxar – kontakta Sydantenn för pris mm
Kanalplan – Se Fiber
Tilläggskanaler – kontakta Sydantenn

Föreningens ändamål – se Stadgarna § 2
Information till medlemmarna – sker på sajten och bl a via skriftlig information se Föreningen
Inköpsrabatter – se Rabatter
Radon – Se Hustips > Radon och radonmätning
Stadgar – se Föreningen
Stanna och parkera – se Transportstyrelsens information Stanna och parkera
Styrelsen – se Föreningen
Uppsägning av medlemskap – skall bl a ske skriftligen till styrelsen – se Stadgarna § 16
Webbredaktör – Eber Ohlsson
Års-/medlemsavgift för 2020 – 300 kr
Årsredovisning – se Föreningen
Överlåtelse av fastighet/medlemskap – se regelverk under Överlåtelse – blankett kan laddas ner.