Videdalshus Ekonomisk Förening

Hem Snabbguide Nytt TV Bredband Om föreningen Hustips Erbjudanden Om Videdal Länkar

Hustips

Byggnadsbeskrivning

Ladda ner Byggnadsbeskrivning som pdf-fil. Utgiven av Svenska Riksbyggen 1963-11-01 och här endast layoutmässigt omarbetad.

Råd, tips och anvisningar

Ladda ner Publikationen "Ditt hus på Videdal" som pdf-fil.


Vatten- och avloppsledningar

Ladda ner vattenledningsritning
gäller även större hus (och spegelvända hus):

Ladda ner avloppsledningsritning
gäller även större hus (och spegelvända hus):


Planritning

Ladda ner planritning:


Radon och radonmätning

Ladda ner infoblad "Radon och radon­mätning":

Föreskrifter för skötsel av aggregat Thermia RN-60-V

Ladda ner Föreskrifter för skötsel av aggregat Thermia RN-60-V som pdf-fil.
Layoutmässig omarbetning av originalet.

Föreskrifter för skötsel av aggregat SweTherm RF/D B-utförande

Ladda ner
Föreskrifter för skötsel av aggregat SweTherm RF/D B-utförande som pdf-fil.

Hem
Senast uppdaterad 120112