Videdalshus Ekonomisk Förening

Hem     Snabbguide     Nytt     Fiber     Om föreningen     Hustips     Erbjudanden     Om Videdal     Länkar

Om Videdal


Videdal
Enfamiljshusområde med ungefär 500 lägenheter i bostadsrättsförening och egna hem. Området ligger centralt i villastadsdelen Husie omgivet av äldre villakvarter. Bebyggelsen grupperad kring ett grönområde med skola, butiker, tvätt- och värmecentral.

Byggherre: Riksbyggen.
Arkitekt: Bertil Lagerås, Ture Andersen.

1-vånings sammanbyggda vinkelhus,
4 RoK 102 m2.

Bilder och text från boken "Malmö 1862 1962. Byggnadsnämnden 100 år."


Vid vilken gata ligger dessa hus?

Klicka för att få svaret.

Gamla tiders sopkärl.
Det var en gång standard för Videdals fastigheter att de hade sina sopkärlsrum i nedgrävda i marken. Dessa sopkärlsrum, med ett sopkärl i plåt, slopades av arbetsmiljöskäl på 1970-talet, och ersattes av plåtskåp ovan mark.

I plåtskåpen förvarades soporna från början i papperssäckar, för att senare ersättas av plastsäckar. Numera har plåtskåpen ersatts av hjulförsedda plastkärl.

När de nedgrävda sopkärlsrummen inte längre brukades, togs de flesta av dessa bort. Betongrören och plåtlocken ersattes med växtlighet.

Alla de gamla sopkärlsrummen har dock inte försvunnit. Åtminstone ett sådant exemplar finns fortfarande kvar på Daggpilsgatan. Finns det flera exemplar på Videdal?
Eber

Bilder från 50-årsjubileet i Videdalsparken den 7 juni 2015.

Stanna och parkera i Videdal

En del har ställt sig frågan om vilka parkeringsbestämmelser som gäller inom vårt område.
Föreningens styrelse har varit i kontakt med chefen för parkeringsenheten hos polisen i Malmö,
som då gav bl.a. följande information:
  • Inom vårt område gäller trafikförordningens generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.
  • Det finns inga lokala bestämmelser. (Dessa hade normalt utmärkts med vägmärken).

  • Transportstyrelsen har publicerat information med de generella bestämmelserna
    för stannande och parkering, en pdf-fil du kan ladda ner här:
    Hem
    Senast uppdaterad 191014