Videdalshus Ekonomisk Förening

Hem     Snabbguide     Nytt     Fiber     Om föreningen     Hustips     Erbjudanden     Om Videdal     Länkar

Om föreningen

Styrelse Valberedning Revisorer Överlåtelse Infoblad Årsredovisningar Mötesprotokoll Karta

Föreningens styrelse


Ordförande
Uno Alpfors

Gråvidegatan 8 D
212 32 Malmö
0706–21 30 46

uno.alpfors@swipnet.se

V ordf, kassör och kontaktperson
Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A
212 32 Malmö
0703-28 44 68

mats.lundqvist@malmo.se


Suppleant och sekreterare
Johan Wångklev

Rudhögsgatan 55
212 31 Malmö
070-758 04 95

johan.wangklev@gmail.com

Föreningens valberedning


Valberedningsledamot
Henrik Axelsson

Daggpilsgatan 30
212 31 Malmö
040-38 01 39
heax@live.se
Webbredaktör


Webbredaktör
Eber Ohlsson

Svedhögsgatan 18
212 31 Malmö

Mejl till webbredaktören


Föreningens revisorer

Revisor
Kim Månsson
Revisionsbyrå Kim Månsson
Godkänd revisor FAR SRS

Grynbodgatan 14
211 33 Malmö
040-98 46 10
070-207 44 05

kim@manssonrevision.se

Revisorsuppleant
Ali Veysel

Mandelpilsgatan 12
212 31 Malmö
073-316 63 94

ali.veysel66@hotmail.com

Föreningens stadgar
Ladda ner Stadgarna som en pdf-fil.


Blankett vid överlåtelse av fastighet/medlemsskap
Ladda ner Överlåtelseblanketten (medlemsskap) (förnyad 2020-02) som pdf-fil.


Överlåtelseblankett
Enligt §15 i stadgarna gäller följande:
Vid överlåtelse av fastighet kan överlåtarens medlemskap i föreningen upphöra genom överlåtelse av medlemskapet med dess rättigheter och skyldigheter på tillträdande ägare.

Överlåtande medlem har inte rätt att återfå insats och ej heller andel i föreningens tillgångar. Erlagd årsavgift tillskrives vid överlåtelse tillträdande ägare.

Skriftligt meddelande vid överlåtelse av medlems fastighet skall lämnas till styrelsen senast inom en (1) månad från tillträdesdagen. Av meddelandet skall framgå datum och uppgift om tillträdande ägare.

Vid överlåtelse av medlemskapet skall meddelandet dessutom vara försett med tillträdande ägares skriftliga godkännande av övertagandet av medlemskapet i föreningen.

Överlåtande medlem kan alternativt begära utträde enligt de villkor som framgår av § 16. Överlåtarens skyldig­heter som medlem i föreningen kvarstår tills att antingen tillträdande ägare godkänt medlemskapets övertagande eller att utträde skett enligt stadgarnas § 16.

Årsredovisningar
Ladda ner Årsredovisningar som pdf-fil.
2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007

Mötesprotokoll
Ladda ner Mötesprotokoll som pdf-fil:
2019-05-22     2018-05-23     2017-05-18     2016-05-18     2015-05-20     2014-05-20     2013-05-21     2012-11-05

2012-05-23     2011-05-25     2010-05-18     2009-05-19     2008-06-18

Infoblad
Ladda ner Infoblad som pdf-fil:
2014   Juli 2014
2013   2013
2012   December 2012     Juli 2012     Mars 2012
2011   Oktober 2011     Juni 2011
2010   November 2010     Juni 2010     100429     100208
2009   091209     090929     090830     090603     090425     090312     090129     090107    
2008   081216     081122     080720     080618


Karta över Videdal


Hem
Senast uppdaterad 200208